English
  • asda

Lĩnh vực hoạt động

Xuất nhập khẩu dầu thô và kinh doanh dầu quốc tế
Xuất nhập khẩu dầu thô và kinh doanh dầu quốc tế

Xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô là lĩnh vực đặc thù tạo nên sự khác biệt của PVOIL. Năm 2011, PVOIL đã thành lập công ty thành viên tại (PVOIL Singapore) để triển khai kinh doanh dầu thô quốc tế

Kinh doanh phân phối các sản phẩm dầu
Kinh doanh phân phối các sản phẩm dầu

Trong những năm gần đây, mặc dù doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có sự gia tăng đột biến về số lượng nhưng PVOIL vẫn khẳng định được vị trí thứ 2 trên thị trường xăng dầu với sản lượng trên 3,2 - 3,5 triệu m³, tấn/năm, chiếm khoảng 22% thị phần trong nước.

Sản xuất, chế biến xăng dầu, dầu mỡ nhờn, nhiên liệu sinh học
Sản xuất, chế biến xăng dầu, dầu mỡ nhờn, nhiên liệu sinh học

PVOIL đang từng bước hiện đại hoá, đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng thị trường trong nước và các nước trong khu vực.

Mô hình

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP